25 let s Vámi

Čisté prostory - Laboratoře - Klimazóny - Výrobní provozy

 

CRAC, spol. sr.o. je inženýrskou firmou, která nabízí komplexní  služby v oblastech  čistých prostor. Spolupracujeme s investory ve všech fázích investičního záměru od vypracování zadání a koncepcí přes projektovou přípravu až po zajištění investorsko-dodavatelského inženýringu nebo dodávek na klíč.

 

Nabízíme investorům a vyšším dodavatelům:

 

Komplexní posouzení projektů

… ve výše uvedených oblastech (čisté prostory, laboratoře, klimazóny, výrobní provozy) se zaměřením na snížení investičních nákladů a provozně energetické náročnosti navrhovaných řešení. Neřešíme pouze jednotlivé profese (vzduchotechnika, topení, chlazení, měření a regulace), ale řešíme je komplexně a racionálně. V důsledku toho ručíme za funkčnost celého systému, nikoli jen za jednotlivé profese a zařízení.

Obchodní nezávislost

… znamená, že nezastupujeme žádného výrobce či dodavatele konkrétního zařízení, v důsledku čehož zákazníkům můžeme vybírat řešení a zařízení pasované na míru s ohledem na finanční možnosti investora, a tak zajistíme lepší poměr kvalita/cena.

Servisní služby

… jsou součástí všech námi dodaných systémů. Naše práce nekončí předávacím protokolem stavby, ale zajišťujeme pravidelný záruční i pozáruční servis. V případě zájmu investora nabízíme trvalý monitoring a dohled nad provozem systémů dálkově přes internet.

Odborně-technické poradenství

… poskytujeme všem stávajícím i potenciálním investorům. Sledování posledních trendů a moderních technologií nám umožňuje zhodnotit technicko-ekonomickou stránku investičních záměrů s ohledem na minimalizaci ekologických stop a životní prostředí.  

Čisté prostoryČisté prostory (Clean Rooms) – speciální uzavřené prostory, které svou konstrukcí a provedením umožňují plnou kontrolu nad kvalitou vzduchu, zejména počtem částic, sterilitou, teplotou, vlhkostí a přetlakem. Jsou tvořené z kovových příček a podhledů, speciálně zhotovených podlah, prosklených ploch a dveří. Čisté prostory se kromě tradičních oblastí zdravotnictví, farmacie či elektronického průmyslu prosazují do dalších odvětví průmyslu, jež požívají vyšších nároků na výrobní procesy. (Čisté prostory na Wikipedii)

 

Poskytujeme komplexní služby v oblasti čistých prostor všech kategorií a ve všech oblastech. Součástí  služeb je, kromě dodávky vlastní stavební konstrukce čistých prostor a čisté podlahy, i dodávka všech profesí, které ovlivňují jeho funkci a provoz. Jedná se především o vzduchotechniku (klimatizaci), elektroinstalace včetně osvětlení, měření a regulace a vnitřního vybavení.  Do dodávky můžeme rovněž zahrnout i validaci prostor.

 

Čistá laboratořLaboratoře – speciální laboratoře pro různé aplikace - mikrobiologické, virologické, bakteriologické, pracoviště přípravy a výroby cytostatik a radiofarmak, i laboratoře výzkumných a vývojových center.

 

Poskytujeme komplexní služby v oblasti vybudování laboratorních prostor pro různé typy aplikací. Realizace laboratorních prostor jsme schopni provést v rozsahu dodávky čistých prostor a HVAC, i včetně technologického vybavení.

 

Výrobní provozy – zahrnující vestavbu čistých či kontrolovaných prostor, zabezpečující část výroby, či komplexní vybudování provozu včetně příslušných prostor. Provozy pro farmacii, biotechnologie, chemický, potravinářský, elektronický, automobilový a jiné sektory průmyslu či zdravotnických zařízení.

 

Máme zkušenosti s racionalizací a komplexním řešením v oblastech Čisté výrobní provozyvybudování výrobních provozů, ve fázích konceptu-projektu, nebo inženýringu-dodávky. Realizace části výrobního provozu v rozsahu čistých či kontrolovaných prostor, nebo celého výrobního závodu.

 

Klimazóny (Kontrolované prostory) – jedná se o vestavby uvnitř průmyslových hal se speciálními požadavky na mikroklima, popřípadě čistoty mimo kategorii čistých prostor.

 

Vyhotovili jsme již několik zakázek v automobilovém průmyslu, například na výrobu extrudovaných skel.