25 let s Vámi

Projekce - dodávky čistých prostor na klíč

 

CRAC, spol. sr.o. je inženýrskou firmou, která nabízí komplexní  služby v oblastech  čistých prostor. Spolupracujeme s investory ve všech fázích investičního záměru od vypracování zadání, přes projektovou přípravu až po zajištění dodávek na klíč.

 

Naší předností je:

 

Komplexní posouzení projektů

Našim stávajícím i potenciálním investorům nabízíme komplexní přístup k posouzení projektů z hlediska legislativní i technické správnosti, funkčnosti a optimální energetické náročnosti. Neřešíme pouze jednotlivé profese (vzduchotechnika, topení, chlazení, měření a regulace), ale řešíme je komplexně a racionálně. V důsledku toho ručíme za funkčnost celého systému, nikoli jen za jednotlivé profese a zařízení.

Obchodní nezávislost

Nezastupujeme žádného výrobce či dodavatele konkrétního zařízení, v důsledku čehož zákazníkům můžeme vybírat řešení a zařízení pasované na míru s ohledem na finanční možnosti investora, a tak zajistíme lepší poměr kvalita/cena.

Servisní služby

Naše práce nekončí předávacím protokolem stavby, ale zajišťujeme pravidelný záruční i pozáruční servis. V případě zájmu investora nabízíme trvalý monitoring a dohled nad provozem systémů dálkově přes internet.

Odborně-technické poradenství

 Sledování posledních trendů a moderních technologií nám umožňuje zhodnotit technicko-ekonomickou stránku investičních záměrů i s ohledem na minimalizaci energetické náročnosti. Zároveň dokážeme klientům poradit s provozem a užíváním čistých prostor tak, aby byly dodrženy důležité procedury i dlouhodobá funkčnost a celého technologického celku. 

Čisté prostoryČisté prostory (Clean Rooms) – speciální uzavřené prostory, které svou konstrukcí a provedením umožňují plnou kontrolu nad kvalitou vzduchu, zejména počtem částic, sterilitou, teplotou, vlhkostí a přetlakem. Jsou tvořené z kovových příček a podhledů, speciálně zhotovených podlah, prosklených ploch a dveří. Čisté prostory se kromě tradičních oblastí zdravotnictví, farmacie či elektronického průmyslu prosazují do dalších odvětví průmyslu, jež požívají vyšších nároků na výrobní procesy. (Čisté prostory na Wikipedii)

 

Poskytujeme komplexní služby v oblasti čistých prostor všech kategorií a ve všech oblastech, zejména pro soukromé investory v průmyslových odvětvích. Součástí  služeb je, kromě dodávky vlastní stavební konstrukce čistých prostor a čisté podlahy, i dodávka všech profesí, které ovlivňují jeho funkci a provoz. Jedná se především o vzduchotechniku (klimatizaci), elektroinstalace včetně osvětlení, měření a regulace a vnitřního vybavení.  Do dodávky můžeme rovněž zahrnout i validaci čistých prostor dle aktuální legislativy.

 

Čistá laboratoř

Aplikace čistých prostor ve kterých nabízíme naše služby:

 

  • Výrobní prostory nebo část výrobních prostor vyžadující vyšší nároky na čistotu prostředí.
  • Farmaceutické provozy výroby a výzkumu léků, vakcín, mastí a jiných druhů léčiv.
  • Laboratorní prostory v režimu čistých i kontrolovaných prostor.
  • Zdravotnické zařízení pro výrobu zdravotnických prostředků.
  • Výrobu speciálních materiálů jako například nanotechnologie.
  • Prostory pro vědu a výzkum.
  • A jiné speciální aplikace pro průmyslový i veřejný sektor.